Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Sukkertoppen med fjordlandskap, sørvest på Grønland. Foto: NASA/Michael Studinger

Luftbevegelser rundt fjell og fjellkjeder

Hvordan luften strømmer rundt Grønland har betydning for lavtrykkene i Atlanterhavet og været i Norge. 

Dipl.-Met. Clemens Spensberger disputerer torsdag 15. januar for ph.d-graden ved Unversitetet i Bergen med avhandlingen:

"New approaches to investigate the influence of orographic and dynamic blocking on large-scale atmospheric flow"
 

Clemens Spensberger, PhD at the Bjerknes Centre for Climate Research
Clemens Spensberger

Avhandlingen omhandler ulike nye metoder for å studere luftbevegelser rundt fjell og fjellkjeder. Måten luften beveger seg for eksempel rundt Grønland, har stor betydning for lavtrykksaktiviteten i Atlanterhavet, og dermed også for været i Norge. En viktig forskjell er om luften hovedsakelig strømmer over Grønland, eller om den hovedsakelig styres rundt fjellet.

I avhandlingen brukes det både et omfattende værarkiv og en ny og forenklet atmosfæremodell for å finne et nytt og bedre nøkkeltall som beskriver denne forskjellen. Dette nye nøkkeltallet er høyt hvis luft strømmer rundt fjellet og lav når den strømmer over. På den samme måte som det nye nøkkeltallet beskriver om luft beveger seg rundt "blokkerende" fjell eller ikke, kan det beskrive hvordan luften beveger seg rundt stabile "blokkerende" høytrykksystemer.

Slike stabile høytrykksystemer har også en stor betydning for været, fordi været rundt slike systemer ikke endrer seg i lange perioder. Det kan igjen medføre ekstreme temperaturer, flom eller tørke.

Ved å bruke det nye nøkkeltallet beskrives det en prosess som kan forklare hvorfor slike blokkerende høytrykksystemer kan være så stabile. I tillegg analyseres det effekten slike høytrykksystemer har på jetstrømmene.


Tidspunkt og sted for disputasen:
15.01.2015, kl. 13:15, auditoriet i østfløyen,

Geofysisk institutt,
Allegt. 70