Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Professor emeritus Jan Mangerud. Foto: Thea Svensson

Jan Mangerud utnevnes til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

Det er med store glede at vi kan gratulere professor emeritus Jan Mangerud ved Institutt for geovitenskap, UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning med utnevnelse av Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Body

Jan Mangerud har i lang tid vært en av de fremste forskerne innen geovitenskap, og har gjennom 60 år bidratt med fremragende forskning innen kvartærgeologi. Mangerud har vært en pioner innenfor sitt fag, og hans arbeid har vært viktig for vår forståelse for norsk historie og geologi.

Blant annet har han vist at Norge ble truffet av en tsunami for 8000 år siden og at deler av norskekysten var isfri med et rikt dyre- og planteliv under den siste istiden. Arbeidet med hvordan radiokarbon-dateringer av marine organismer skal beregnes er fremdeles et hovedfundament i internasjonale beregnings-tabeller for slike dateringer.

Som assistent og ung geologistudent ble han fascinert av hvordan man kan lese naturen og forstå historien gjennom den. Gleden av å oppdage noe nytt som ingen har sett før har vært en viktig drivkraft for en av Norges fremste geologer.

I 1968 oppdaget han de første norske avsetningene fra Eem-mellomistiden på Fjøsanger. I den tid var det vedtatt at slikt ikke fantes i Norge, og funnet kom overraskende på for Mangerud som var ute for å undersøke noe helt annet. Selv i dag er funnene helt enestående i Norsk naturhistorie.

Det morsomste med forskning er å finne det man ikke forventer, forteller Mangerud.

Mangerud er fremdeles svært produktiv og er en av de mest siterte forskerne innen geovitenskap, med cirka 20.000 siteringer fra 221 vitenskapelige publikasjoner.

Han har tidligere mottatt en rekke priser og utmerkelser, blant annet: Brøggerprisen, Reuschmedaljen, Framkomiteens Nansenbelønning og er den eneste ikke-britiske borgeren som har mottatt den prestisjetunge James Croll-medaljen, samt den eneste nordmannen som er innvalgt som æresmedlem av INQUA.

Tirsdag 12. august overrekkes medaljen i Universitetsaulaen ved UiB, og utdeles av statsforvalter Liv Signe Navarsete på vegne av Kongen.

Våre største gratulasjoner til Jan!