Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Det stod mellom tre ulike steder, men valget falt til slutt på «Little Dome C». (Illustrasjon: British Antarctic Survey)

Borested funnet i jakten på verdens eldste is

Området «Little Dome C» i Øst-Antarktis er valgt ut. Forskerne håper at isen herfra vil gi nye svar om klodens klima.

Body

«Beyond EPICA – Oldest Ice» er et internasjonalt klimaprosjekt som involverer 12 europeiske institusjoner.

Hovedmålet med prosjektet er å forsøke å hente ut en iskjerne med 1,5 millioner gammel is fra Øst-Antarktis. I denne iskjernen forventer forskerne å finne informasjon om klima og sammenhengen mellom klimagasser og temperatur tilbake til den perioden i jordas historie da variasjonen mellom istider og mellomistider var 40 000 år, i motsetning til 100 000 år som har vært variasjonen de siste 900 000 årene.

Etter tre års forskning har prosjektet valgt «Little Dome C» som borelokalitet.

Dette ble avdekket på en pressekonferanse på European Geosciences Union (EGU) sin generalforsamling denne uken. «Little Dome C» ligger ca 30 km fra den fransk-italienske Concordia-stasjonen på 3233 moh. I dette området finnes is som er minst 1,5 millioner år.

Begynner neste vinter

Området har god stratigrafi – gode egenskaper knyttet til alderen, sammensetningen, fordelingen osv. av lagdelte geologiske avleiringer – også i de eldste delene. Bunnen av isen smelter ikke her, til tross for det store trykket skapt av den overliggende isen, og dessuten er det svært lite nedbør, og sjelden varmere enn minus 25 grader.

Forberedelsene til iskjerneboringen på «Little Dome C» begynner neste antarktissesong (2019-2020). «Beyond EPICA – Oldest Ice» er i «grant agreement preparation phase» med EU om finansering.

I denne fasen deltar Universitetet i Bergen sammen med Norsk Polarinstitutt, som begge skal bidra til økt forståelse rundt prosesser mellom snøoverflaten og atmosfæren. Forsker Hans Christian Steen-Larsen representerer Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret i dette prosjektet.