Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Arktis

3 results

Ei ny evaluering av norsk polarforsking viser at Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret er heilt i toppen i Noreg.