Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

pris

1 results

For å vere ein synleg, dyktig og truverdig formidlar som vert lytta til, får vår direktør årets formidlingspris frå Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Her deler han tre gode råd.