Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

evaluering

1 results