Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Erik Kolstad

1 results