Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Bjerknes Climate Prediction Unit

2 results