Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Bjerknes Climate Prediction Unit

4 results

En marin hetebølge er en ekstrem tilstand i havet der overflatetemperaturen er unormalt høy, noe som kan ha en stor påvirkning på det marine økosystemet og akvakultur.