Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Organisasjon

Bjerknessenterets mål er å forstå klimasystemet til nytte for samfunnet. 
  

Bjerknessenteret ble startet opp i 2000, og var i perioden 2003-2012 et Senter for fremragende forskning (SFF). I dag er senteret delvis finansiert av et tilskudd fra Senter for klimadynamikk (SKD) fra Kunnskapsdepartementet for perioden 2010-2026.

Alle forskere på Bjerknessenteret er ansatt ved en av våre fire partnere: Universitetet i Bergen, NORCE, Havforskningsinstituttet (IMR) og Nansensenteret (NERSC). Les mer om historien vår her. 

 

Styret

Styret i Bjerknessenteret består av direktører og fagdirektører i partnerinstitusjonene NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet, samt prorektor ved UiB.

Styret har ansvaret for senterets strategi og institusjonelle støtte.

Rebekka Borsch
 

Nils Gunnar Kvamstø
Direktør, Havforskningsinstituttet
 

Tore Furevik
Direktør, Nansen Environmental and Remote Sensing Center
 

Trond Dokken
Direktor Klima og Miljø, NORCE
 

Pinar Heggernes
Prorektor, Universitetet i Bergen
 

Direktør og ledergruppe

 

Kikki (Helga) Flesche Kleiven

Direktør

Nele Meckler

Forskningstemaleder Globalt klima
professor, UiB,
Nestleder: Stefan Sobolowski, seniorforsker NORCE

Are Olsen

Forskningstemaleder Karbonsystemet, professor, UiB 
Nestleder: Jörg Schwinger, seniorforsker NORCE

Kerim H. Nisancioglu

Forskningstemaleder Polarklima, professor, UiB
Nestleder: Roshin Raj,forsker NERSC 

Stephen Outten

Fungerende forskningstemaleder Klimafarer, seniorforsker NERSC
Nestleder: Mari Myksvoll, forsker HI

Helene R. Langehaug

 Seniorforsker, NERSC

Frode Vikebø

 Seniorforsker, HI

Petra Langebroek

 Seniorforsker, NORCE

Gudrun Sylte

Kommunikasjonsleder, UiB

Beatriz Balino

Prosjekt- og forskningsrådgiver WCRP

Vår Dundas

Representant for Ph.d.-forum

Ragnhild Stolt-Nielsen

 Administrasjonssjef, UiB

 

Stab 2022

 

# Personer 

Ikke-norske

 Kvinner

 Forskere

166

61 %

31 %

 Postdoktorer

40

95 %

55 %

 Ph.d.-kandidater

54

72 %

54 %

 Teknikere & administrasjon

 34

41%

53 %

 

 Totalt

294

 

 

 

 

The Scientific Advisory Council - Bjerknessenterets vitenskapelige råd

Bjerknessenterets vitenskapelige råd - Scientific Advisory Council (SAC) er satt sammen av et panel av internasjonalt anerkjente klimaforskere fordelt på ulike fagfelt. Deres mandat er å rådgi og enes om kvalitet og fokus for Bjerknessenterets vitenskaplige virksomhet, så vel som å bidra til våre forskeres deltakelse i det internasjonale forskningssamfunnet. 
 

Femke de Jong

NIOZ, Netherlands

Carlo Buontempo

Copernicus Climate Change Service, UK

Gavin Foster

University of Southampton, UK

Marion Gehlen

LSCE, France

Thomas Jung

AWI, Germany

June-Yi Lee

Pusan National University, Rep.of Korea

 

Partnere og sponsorer

Universitetet i Bergen (UiB) er med sine 16 000 studenter og vel 3 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. UiB er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i sju fakultet og rundt 90 institutt og faglige sentre. UiB er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner, både et møtested og en dør mot andre fagmiljø lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Satsing på internasjonalisering siden midten av 1980-årene har gitt Universitetet i Bergen profil som et internasjonalt universitet i Norge, i tråd med Bergens tradisjoner.

NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter, inkludert datterselskaper er NORCE et konsern med 1000 ansatte fra hele verden. Konsernet er tilstede med sin kunnskap i flere land, og har en årlig omsetning på 1,3 milliard kroner. Hovedkontoret ligger i Bergen - og konsernet har betydelige aktivitet i Alta, Tromsø, Bardu, Bodø, Haugesund, Randaberg, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.

Havforskningsinstituttet (HI) driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Hovedmålet er å levere faglige råd til myndigheter, næring og samfunn i spørsmål knyttet til disse tre områdene. Virksomheten er i første rekke konsentrert om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Havforskningsinstituttet er med om lag 600 ansatte det største marine forskningsmiljøet i Norge og er også internasjonalt ledende på en rekke av sine forskningsområder. Instituttet disponerer fire større forskningsfartøyer.

Nansen senter for miljø og fjernmåling (NERSC) er en uavhengig forskningsinstitusjon. NERSC driver med grunn- og anvendt miljøforskning finansiert av både nasjonale og internasjonale institutter, forskningsråd og industri. NERSCs strategiske forskningsatsing er å integrere fjernmåling og observasjoner på feltet med numerisk modellering ved å bruke avanserte dataassimileringsteknikk.

 

Internasjonalt samarbeid

Bjerknessenterets forskere er involvert  i flere internasjonale klimarelaterte programmer og prosjekter på flere måter som medlem av styrer og styringsgrupper, forskningsledere i arbeids- og temagrupper, og som hovedforfattere og medforfattere til forsknings- og implementeringsplaner og rapporter.  Her er et utvalg:

ACIA - Arctic Climate Impact Assessment
AOSB - Arctic Ocean Science Board
CLIVAR - Programme on Climate Variability and Predictability (WCRP)
ECF - European Climate Forum
EPB - European Polar Board
EuroGOOS - Global Ocean Observing System in the European Seas
GLOBEC - Global ocean ecosystem dynamics (IGBP) 
ICARPII - Second International Conference on Arctic Research Planning
ICES - International Council for the Exploration of the Sea
IGBP - International Geosphere Biosphere Programme (ICSU)
IMAGES - International Marine Past Global Change Study (PAGES/IGBP)
IMBER - Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research (IGBP-SCOR)
IOC - Intergovernmental Oceanographic Commission of the UNESCO
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (WMO-UNEP)
PAGES - Past Global Changes (IGBP)
SCAR - Scientific Committee on Antarctic Research
SCOR - Scientific Committee on Oceanographic Research 
SOLAS - Surface Ocean and Lower Atmosphere Study (IGBP-SCOR)