Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Organisasjon

Bjerknessenterets mål er å forstå å tallfeste klimasystemet til nytte for samfunnet. 
  

I 2015 ble en ny strategi nedsatt for Bjerknessenteret. Les mer om strategien her - strategibrosjyren i pdf kan lastes ned her (engelsk)


Bjerknessenteret ble startet opp i 2000, og var i perioden 2003-2012 et Senter for fremragende forskning (SFF). I dag er senteret delvis finansiert av et tilskudd fra Senter for klimadynamikk (SKD) fra Kunnskapsdepartementet for perioden 2010-2021.

Alle forskere på Bjerknessenteret er ansatt ved en av våre fire partnere: Universitetet i Bergen, Uni Research, Havforskningsinstituttet (IMR) og Nansensenteret (NERSC). Les mer om historien vår her. 

 

Styret

Styret i Bjerknessenteret består av direktører og fagdirektører i partnerinstitusjonene Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet, samt prorektor ved UiB.

Styret har ansvaret for senterets strategi og institusjonelle støtte.

Arvid HallénBoard
Granv. 43
1394 Nesbru

Svein Sundby
Forsker ved Havforskningsinstituttet
P.O. Box 1879 Nordnes, NO-5817 Bergen

Sebastian H. Mernild
Direktør ved Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Thormøhlensgt 47, NO-5006 Bergen

Carin Andersson Dahl 
Forsker I, Uni Research Klima,
Nygårdsgaten 112-114, 5008 Bergen. P.O. Box 7810, 5020 Bergen

Margareth Hagen
Prorektor, Universitetet i Bergen
Muséplassen 1, P.O. Box 7800, NO-5020 Bergen

Direktør og ledergruppen

Ledergruppen består av direktør, administrasjonssjef, lederne for Bjerknessenterets sju forskningsgrupper og fra Senter for klimadynamikk. Deres mandat er å gjennomføre senterets strategiske vitenskapelig utvikling, og å fungere som en kommunikasjonskanal mellom partnerne og forskningsgruppene. 

 Tore Furevik

 Direktør, professor UiB

Mats Bentsen

 Leder RG1, forsker Uni Research

 Stephanie Mayer

 Leder RG2, forsker Uni Research

 Christoph Heinze

 Leder RG3, professor UiB 

 Camille Li

 Leder RG4, forskningsleder SKD førsteamanuensis UiB

 Igor Ezau

 Leder RG5, forsker Nansensenteret

 Jostein Bakke

 Leder RG6, professor UiB

 Bjørg Risebrobakken

 Leder RG7, forsker Uni Research

 Tor Eldevik

 Forskningsleder SKD, professor UiB

 Kerim Niscancioglu

 Forskningsleder SKD, førsteamanuensis UiB

 Are Olsen

 Forskningsleder SKD førsteamanuensis UiB

 Ragnhild Stolt-Nielsen

 Administrasjonssjef

Anne-Britt Sandø

Forsker, representant fra Havforskningsinstituttet

 

Stab 2017

 

# Persons 

 % Non-Norwegian

 % Female

 Scientists

120

62%

29%

 Postdocs

45

78%

40%

 PhD candidates

54

70%

52%

 Technicians &

Administration

 20

40%

50%

 

 Total

239

 

 

Bjerknessenteret rekrutterer forskere internasjonalt. I 2017 er 38 nasjoner representert.

Oversikt

Land

 

 

The Scientific Advisory Council - Bjerknessenterets vitenskapelige råd

Bjerknessenterets vitenskapelige råd - Scientific Advisory Council (SAC) er satt sammen av at panel av internasjonalt anerkjente klimaforskere fordelt på ulike fagfelt. Deres mandat er å rådgi og enes om kvalitet og fokus for Bjerknessenterets vitenskaplige virksomhet, så vel som å bidra til våre forskeres deltakelse i det internasjonale forskningssamfunnet. 
Rådet fikk ny sammensetning høsten 2016, her er en presentasjon av dem

Jens Hesselbjerg Christensen

Danish Meteorological Insitute, Denmark

Gunhild Rosquist

Stockholm University, Sweden

Dorothee Bakker

University of East Anglia, The UK

Tapio Schneider

ETH Zurich, Switzerland

Fiametta Straneo

Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), USA

Colin Jones

MET Office, The UK

Magdalena Balmaseda

ECMWF, The UK

Claire Waelbroeck

LSCE/IPSL, France

 

Partnere og sponsorer

Universitetet i Bergen (UiB) er med sine 16 000 studenter og vel 3 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. UiB er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i sju fakultet og rundt 90 institutt og faglige sentre. UiB er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner, både et møtested og en dør mot andre fagmiljø lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Satsing på internasjonalisering siden midten av 1980-årene har gitt Universitetet i Bergen profil som et internasjonalt universitet i Norge, i tråd med Bergens tradisjoner.

Uni Research AS er et forskningsselskap med rundt 400 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 35 nasjoner. Selskapet har en omsetning på 400 millioner, og er inndelt i seks fagavdelinger. Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn.

Havforskningsinstituttet (HI) driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Hovedmålet er å levere faglige råd til myndigheter, næring og samfunn i spørsmål knyttet til disse tre områdene. Virksomheten er i første rekke konsentrert om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Havforskningsinstituttet er med om lag 600 ansatte det største marine forskningsmiljøet i Norge og er også internasjonalt ledende på en rekke av sine forskningsområder. Instituttet disponerer fire større forskningsfartøyer.

Nansensenter for miljø og fjernmåling (NERSC) er en uavhengig forskningsinstitutsjon tilknyttet Universitetet i Bergen. NERSC driver med grunn- og anvendt miljøforskning finansiert av både nasjonale og internasjonale institutter, forskningsråder og industri. NERSCs strategiske forskningsatsing er å integrere fjernmåling og observasjoner på feltet med numerisk modellering ved å bruke avanserte data assimileringsteknikk.

 

Internasjonalt samarbeid

Bjerknessenterets forskere er involvert  i flere internasjonale klimarelaterte programmer og prosjekter på flere måter som: medlem av styrer og styringsgrupper, forskningsledere i arbeids- og tema-grupper, og som hovedforfattere og medforfattere til forsknings og implementeringsplaner og rapporter.  Her er et utvalg:

ACIA - Arctic Climate Impact Assessment
AOSB - Arctic Ocean Science Board
CLIVAR - Programme on Climate Variability and Predictability (WCRP)
ECF - European Climate Forum
EPB - European Polar Board
EuroGOOS - Global Ocean Observing System in the European Seas
GLOBEC - Global ocean ecosystem dynamics (IGBP) 
ICARPII - Second International Conference on Arctic Research Planning
ICES - International Council for the Exploration of the Sea
IGBP - International Geosphere Biosphere Programme (ICSU)
IMAGES - International Marine Past Global Change Study (PAGES/IGBP)
IMBER - Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research (IGBP-SCOR)
IOC - Intergovernmental Oceanographic Commission of the UNESCO
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (WMO-UNEP)
PAGES - Past Global Changes (IGBP)
SCAR - Scientific Committee on Antarctic Research
SCOR - Scientific Committee on Oceanographic Research 
SOLAS - Surface Ocean and Lower Atmosphere Study (IGBP-SCOR)