Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kontakt oss

Mediekontakt

Mediekontakten er bindeleddet mellom forskerne ved Bjerknessenteret og media for å gjøre møtet mellom journalist og forsker enklere og mer effektivt, og samtidig bidra til økt allmennrettet forskningsformidling og at resultatene når frem til dem som kan nyttiggjøre seg dem.

Mediekontakten gir råd og bistand til forskerne og hjelper journalister med å tilrettelegge informasjon, navigere i systemet og finne aktuelle intervjuobjekter.

Pressekontakt: Gudrun Sylte tlf: 40 85 64 57

Administrasjon

Administrasjonen og nøkkelpersonell ved Bjerknessenteret er stasjonert ved Geofysisk institutt ved UiB. Våre forskere er spredd utover flere bygninger i Bergen i respektive partnerinstitusjoner. Se stabslisten for kontaktinfo til de enkelte forskerne  og "hvem svarer på hva"-listen lengre nede på siden.

Besøksadresse:
Jahnebakken 5
5007 Bergen

Kart

Postadresse:
Universitetet i Bergen
Sekretariatet ved Bjerknessenteret for klimaforskning                                        

Postboks 7800
NO-5020 Bergen

Tlf: +47 55 58 98 03

E-post: post@bjerknes.uib.no

 

Hvem svarer på hva?

Her finner du en oversikt over forskere som kan svare på spørsmål om ulike tema.


Direktør: Kikki Kleiven, mobil 41 60 64 51 
 

Kommunikasjon: Gudrun Sylte tlf: 40 85 64 57

Parkering

Hvis du ikke har mulighet til å besøke oss ved å bruke kollektivtransport eller egne ben, så er det parkeringsmuligheter ved Høyteknologisenteret og VilVite-senteret på Marineholmen, Thormøhlensgate 55.

Nyhetsbrev

Her melder du deg på abonnementslisten- Her tar du en kikk i arkivet