Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Fakta, partnere og deltakere

Tor Eldevik

Prosjektet er koordinert av Tor Eldevik, professor i oseanografi ved Geofysisk institutt, UiB og forskningsleder ved Bjerknessenteret. 

 

 

 

 

Nestleder: Peter Haugan (UiB)


Fakta: 

  • Finansiert av Norges forskningsråd, NorKlima
  • Fireårig prosjekt fra januar 2014 til desember 2017
  • Total kostnad: 
  • NFR bevilgning: 
  • Partnere fra Woods Hole Oceanographic Institute, University of Washington, Danmarks Meteorologiske Institut, Det finske meteorologiske insitutt, Universitetet i Stavanger og de fire partnerne i Bjerknessenteret: Nansen senter for miljø og fjernmåling, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og Uni Research.
  • Projektkoordinator: Universitet i Bergen