Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Eksperiment og laboratorium

Eksperiment og laboratorium utgjør en viktig del av forskningen og formidlingen i forskningsprosjektet NORTH. 


Mobilt THC laboratorium

Mobile THC Laboratory, Helge Drange. Project NORTH
Til venstre: Professor Helge Drange (UiB) bruker en roterende tank i undervisningen i et UiB-laboratorium. Til høyre eksperiment i foredrag for lærere i den videregående skolen.  

Professor Helge Drange har utviklet et mobilt THC laboratorium, en roterende tank som viser viktige prinsipp rundt havsirkulasjonen på jorden. 

 

 

Stommel-eksperiment 

Eksperiment i lange vannrør
Rune Time sender vann gjennom lange vannrør. Her strømmer vannet gjennom rørene, fra «Atlanterhavet» nede ved gulvet opp til «Nordpolen» oppunder taket, og deretter i sløyfe nedover igjen. (Foto: Leiv Gunnar Lie, UiS)

I det avanserte væskelaboratoriet ved Universitetet i Stavanger, vil professor Rune Time også gjenskape det kjente Stommel-eksperimentet. 
Til vanlig har er væskelaboratoriet i bruk for å undersøke flyten av olje og gass i transportrørledninger og for å sirkulere ut borekaks-partikler under boring av lange, dype brønner.

Professor Rune Wiggo Time og senioringeniør Herimonja A. Rabenjafimanantsoa ser imidlertid også andre bruksområder. De vil bruke lignende strømningssystemer til å studere nettopp de havstrømmene som klimaforskerne på Bjerknessenteret er opptatt av.

Herimonja A. Rabenjafimanantsoa (til venstre) og Rune Wiggo Time

I North-prosjektet har de bygget opp en skreddersydd løsning av vannrør i sløyfer som skal simulere havstrømmene. 

Les hele saken "Klimaforskning med laser og vannrør"