Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Kjetil Våge på tokt i Danmarkstredet i 2011. Foto: Sindre Skrede/ UiB

Fulbright for havstrømmer  

Forsker Kjetil Våge ved UiB og Bjerknessenteret mottar årets prestisjefulle Fulbright Arctic Chair Award. Stipendet blir tildelt forskere innen arktisk vitenskap.
 

Body

Av Martine Baug, praksisstudent

 

Oseanografen Kjetil Våge har lenge jobbet med omdannelsen av varmt atlantisk vann til dypvann i De nordiske hav, særlig i områdene rundt Islandhavet og Danmarkstredet. Midlene fra Fulbright skal blant annet brukes til å videreføre forskningen på omveltningen i Nordatlanteren som ser ut til å finne sted i to uavhengige sløyfer:

- Vi ønsker å få en bedre forståelse av mekanismene i disse to omveltningssløyfene. Hvilken bidrar med mest dypvann? Det kan godt tenkes at de responderer på ulikt vis til endringer i klima, sier Våge.

I august skal det settes ut glidere i Islandshavet. Gliderne skal være i sjøen fram til mai neste år for å måle havets øvre grenselag gjennom vintersesongen og vil gi svært verdifull informasjon om dannelsen av dypvann i Islandshavet.
 

Omveltning av varmt atlantisk vann i Nordatlanteren til dypvann.
Omveltning av varmt atlantisk vann til dypvann i de Nordiske hav. Figur: Kjetil Våge

Mer samarbeid

Våge har i lang tid samarbeidet med forskere ved Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI). I september reiser han for en periode på fire måneder til WHOI i Massachusetts. Et lengre opphold ved WHOI kommer til å være veldig gunstig med tanke på framdriften i pågående samarbeidsprosjekt og for å planlegge framtidig felles feltarbeid.

The Arctic chair award bidrar til å fremme kunnskap og samarbeid mellom USA og Norge, og Våge håper på å styrke samarbeidet mellom UiB og WHOI.

- To studenter, Lisbeth Håvik og Ailin Brakstad, kommer også til å tilbringe hele eller deler av denne perioden i USA, og jeg håper vi kan fortsette det nære samarbeidet med WHOI. Stipendet gir også gode muligheter for å besøke andre universitetfor å diskutere lignende spørsmål med andre forskere, forteller Våge.


Les også om Fulbright her