Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

karbonlager

1 results

Klimaendringer kan gjøre naturens karbonlagre mer sårbare, viser en ny rapport. Rapporten samler nye klimadata fra det europeiske karbonovervåkningsnettverket.