Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

hav

1 results

Havstrømmer, havforsuring og CO2-opptak i havet.