Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

ICOS

5 results

Klimaendringer kan gjøre naturens karbonlagre mer sårbare, viser en ny rapport. Rapporten samler nye klimadata fra det europeiske karbonovervåkningsnettverket. 

Både forsking og forvaltning tener på kvalitetssikra målingar av karbonkrinsløpet.

Overvåkingssystemet ICOS har fått offisiell europeisk status. Det er en tydelig beskjed om at EU mener alvor med sine klimamål.