Understanding climate
for the benefit of society

Rosendalsveko arrangeres for andre gang i år, innledet av nykommeren Rosendalshelga, som kan beskrives som en “student-camp”. Ill.: Om i morgen

Ny «ungdoms-camp» innleder Rosendalsveko

Rosendalsveko går av stabelen for andre gang 9. - 11. august, med «Klima, energi, næring og bærekraft på Vestlandet» som hovedtema. I år er arrangementet utvidet med Rosendalshelga i forkant av uken.

Body

Av Nils Olav Sæverås, Academia Europaea Bergen Knowledge Hub. Saken ble først publisert på deres nettsider.

– Det vi så i fjor, var at noen av de mest spennende diskusjonene kom når studenter utfordret politikere, næringsliv og akademikere. Derfor legger i år opp til en helg for studentene i forkant av uken, i samarbeid med studentorganisasjonen Om i morgen. Temaene de jobber med i helgen, vil de øvrige deltakerne bli utfordret på under første dag av Rosendalsveko, forklarer programkomiteens Kerim Hestnes Nisancioglu, som til daglig er klimaforsker ved UiB og Bjerknessenteret.

Studentorganisasjonen Om i morgen har selv lagt opp programmet for Rosendalshelga. Tema for workshop-en lørdag er «Hvordan kan vi best utnytte den lange kystlinjen vår?». Dette skal resultere i konkrete løsningsforslag.

Både Academia Europaea Bergen Knowledge Hub (AE-Bergen) og UiB er bidragsytere til Rosendalsveko. Bidraget fra AE-Bergen går spesifikt til Rosendalshelga og deltakelse for studentene fra Om i morgen.

Studentene vil utfordre

– Jeg er overbevist om at når studentene har jobbet med tema rundt det grønne skiftet i helgen, så vil de finne gode problemstillinger som utfordrer politikere, næringsliv og akademikere, legger Kerim Hestnes Nisancioglu til.

– Et av temaene våre er «Lykkes Vestlandet – lykkes Norge». Jeg mener virkelig at ressursene og aktiviteten på Vestlandet tilsier at det faktisk er slik at om Vestlandet lykkes, så lykkes Norge. Dersom vi finner de bærekraftige løsningene, så vil vår tilgang på kraft og ressurser gjøre at vi kan lede an i det grønne skiftet.

– At Rosendalsveko retter seg mot både politikere, næringsliv og akademia gjør at det kan ligge et godt kunnskapsgrunnlag bak våre løsningsforslag, og det trenger vi studentene til å hjelpe oss med, sier Kerim Hestnes Nisancioglu.

Panelsamtalen «Vestlandet i et globalt perspektiv» blir moderert av vitenskapelig leder i AE-Bergen, Eystein Jansen. Blant paneldeltakerne er Margareth Hagen, rektor ved UiB. Debatten foregår på avsluttende dag av Rosendalsveko, onsdag 11. august.

Tverrfaglig studentorganisasjon

Studentorganisasjonen Om i morgen ble startet i 2019 ved mat-nat fakultetet ved UiB, med studenter på klima, atmosfære og havfysikk som initiativtakere. Etter hvert har medlemsmassen blitt mye mer tverrfaglig. Nå er det også studenter fra blant annet sammenliknende politikk, psykologi, juss og økonomi i tillegg til naturvitenskapelige fagfelt med i Om i morgen.

Liv Svenningsson Krogstad og Tilda Totland Persson i Om i morgen mener at tverrfagligheten har blitt en styrke for organisasjonen.

– Tverrfaglighet gir oss mulighet til å jobbe hverandre gode på områder man kanskje ikke er så godt kjent med i utgangspunktet. Det gjør at vi får inn ulike meninger og bakgrunner som vi kan ta med i videre arbeid. Den viktigste kilden til erfaring og læring er å delta i organisasjoner som jobber med det du engasjerer deg i, sier Tilda Totland Persson.

Medlemmene i Om i morgen har selv lagt opp programmet for Rosendalshelga.

– Vi har lagt vekt på at deltakerne skal lære noe og dra fra Rosendal med kunnskap og ideer, samt utfordre seg selv til å finne løsninger på klimautfordringer. Vi synes også det er viktig at deltakerne har det kjekt sosialt, og får tid til å bli kjent med hverandre og knytte nettverk. Programmet består blant annet av innlegg fra Renate Nedregård (ny leder i Klimapartnere Vestland) og Kerim Hestnes Nisancioglu, forklarer Liv og Tilda.

De tror at mange av ungdommene fra helge-campen vil få med seg flere av arrangementene også når selve Rosendalsveko begynner på mandagen.

Tilda Totland Persson og Liv Svenningsson Krogstad i Om i morgen har vært med å lage programmet for Rosendalshelga.

Panelsamtalen «Vestlandet i et globalt perspektiv» blir moderert av vitenskapelig leder i AE-Bergen, Eystein Jansen. Debatten foregår på avsluttende dag av Rosendalsveko, onsdag 11. august.

Mer informasjon om Rosendalshelga og hvordan du kan melde deg på, finner du her