Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Publikasjoner 2017

Her er en oversikt over publikasjoner, rapporter, bøker og kapitler skrevet av Bjerknesforskere i 2017

Body

For komplett liste, se den engelske listen