Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

HordaKlim

3 results

For første gang skal forskere granske sedimentkjerner fra bunnen av innsjøer for å rekonstruere fortidens flommer på Vestlandet – for å lære mer om fremtidens klimaendringer.