Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Erik Kolstad i HordaKlim forteller om klimaendringer og klimatilpasning