Understanding climate
for the benefit of society

Modellering

Klimamodeller er ryggraden i norsk klimaforskning. De er blant våre viktigste verktøy for å studere klimaet i fortiden, nå og i framtiden. Ved hjelp av modeller kan vi utforske de ulike prosessene i klimasystemet og lage projeksjoner for framtidig klima.

 

Ved Bjerknessenteret har klimamodellering vært et kjernepunkt siden starten. Modellene kan beskrives som laboratorier der vi setter opp eksperimenter. Et eksperiment kan for eksempel være å beregne fremtidens klima ved en gitt samfunnsutvikling, å øke temperaturen med fem grader for å se hvor mye mer det vil regne, eller å skille ut betydningen av sjøis i Arktis for havstrømmene lengre sør.

 

NorESM – Norwegian Earth System Model – er den norske jordsystemmodellen. Dette er en global modell med en atmosfære, land, hav, is og karbonkretsløp. Sammen med Meteorologisk institutt har Bjerknessenteret hovedansvaret for utvikling og drift av modellen, gjennom det nasjonale infrastrukturprosjektet INES.

 

Vi utvikler og bruker også andre modeller:

  • Regionale modeller gir en detaljert fremstilling av for eksempel klimaet i Norge eller Europa.
  • Ismodeller brukes til å utforske hva som skjer når is smelter på Grønland og i Antarktis.
  • Enklere modeller brukes til å studere bestemte prosesser i havet, atmosfæren eller jordens økosystemer.

 

På nettsiden Explore the Earth System kan du lese om hvordan jordsystemmodeller fungerer og hvordan norske forskere bruker klimamodeller i arbeidet sitt.

 

 

NorESM logo

Mats Bentsen

 

"Bjerknessenteret bidrar sterkt til at Norge kan levere klimafremskrivninger og -varsler med den norske jordsystemmodellen. Dette er et viktig grunnlag for FNs klimarapporter."

 

Mats Bentsen, leder for Bjerknessenterets modellarbeid

 

 

 

 

 

 Bjerknessenterets forskere arbeider med observasjoner, teori og klimamodeller. 

Forskningen vår er organisert i fire hovedtema: 

  • Globalt klima – ledet av Nele Meckler
  • Polart klima – ledet av Kerim H. Nisancioglu 
  • Karbonsystemet – ledet av Are Olsen
  • Klimafare – ledet av Stephen Outten