Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Modellering

Klimamodeller er ryggraden i norsk klimaforskning. Ved hjelp av modeller kan vi utfylle fortidsdata, utforske prosesser og beregne fremtidens klima.

 

Helt siden oppstarten har klimamodeller vært en av Bjerknessenterets hovedaktiviteter.

 

Modellene er som laboratorier der vi setter opp digitale eksperimenter. Et eksperiment kan være å beregne fremtidens klima ved en gitt samfunnsutvikling, å øke temperaturen med fem grader for å se hvor mye det vil regne, eller å skille ut betydningen av sjøis i Arktis for havstrømmene lenger sør.

 

NorESM – Norwegian Earth System Model – er den norske jordsystemmodellen. Dette er en global klimamodell med en atmosfære, land, hav, is og karbonkretsløp. Gjennom det nasjonale infrastrukturprosjektet INES har Bjerknessenteret og Meteorologisk institutt hovedansvaret for utvikling og drift av NorESM.

 

Resultatene fra NorESM bidrar til FNs klimapanels rapporter og blir brukt av forskere i hele verden.

 

Vi utvikler og bruker også andre modeller:

  • Regionale modeller gir en mer detaljert fremstilling av for eksempel klimaet i Norge eller Europa.
  • Ismodeller brukes til å utforske hva som skjer når is smelter på Grønland og i Antarktis.
  • Enklere modeller brukes til å studere bestemte prosesser i havet, atmosfæren eller jordens økosystemer.

 

På nettsiden Explore the Earth System kan du lese om jordsystemmodeller og om hvordan norske forskere bruker dem i arbeidet sitt.

 

 

NorESM logo

Mats Bentsen

 

"Bjerknessenteret bidrar sterkt til at Norge kan levere klimafremskrivninger og -varsler med den norske jordsystemmodellen. Dette er et viktig grunnlag for FNs klimarapporter."

 

Mats Bentsen, leder for Bjerknessenterets modellarbeid

 

 

 

 

 

 Bjerknessenterets forskere arbeider med observasjoner, teori og klimamodeller. 

Forskningen vår er organisert i fire hovedtema: 

  • Globalt klima – ledet av Nele Meckler
  • Polart klima – ledet av Kerim H. Nisancioglu 
  • Karbonsystemet – ledet av Are Olsen
  • Klimafare – ledet av Stephen Outten