Understanding climate
for the benefit of society

Climate Hazards and Extremes (CHEX)

I CHEX forskes det på klimafarer og hvordan vi kan forberede oss best mulig på å håndtere dem.  

Body

Hensikten med dette prosjektet er å fremskaffe kunnskap som er relevant for politikkutforming. Dette skal gjøres ved å bedre prediksjonene av klimafarer ved å integrere data fra lange tidsserier sammen med numeriske data og landbaserte observasjoner.

Prosjektet ledes av Asgeir Sorteberg.

Du kan lese mer om hva forskerne skal gjøre her

En fullstendig prosjektliste finner du her