The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, NORCE, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Mari Fjalstad Jensen med iskjerner henta opp fra den 2700 meter tykke iskappen på Grønland, sommeren 2016. Foto: Emilie Capron

Små endringer i havet, store endringer i sjøis og klima

Mari Fjalstad Jensen disputerer 01.12.17 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Abrupt changes in sea ice and dynamics of Dansgaard-Oeschger events»

Body

Fra iskjerner og andre klimaarkiv vet vi at klimaet i Arktis har gjennomgått flere dramatiske og hurtige klimasvingninger opp gjennom historien. Disse klimasvingningene var fremtredende under den siste istid og ga utslag i temperaturendringer på 10-15 grader over Grønland og Nord-Atlanteren i løpet av ca. 10 år.

Vi forstår ikke hele fysikken bak disse raske temperaturendringene, men variasjoner i sjøisdekket i Arktis antas å ha spilt en viktig rolle.

I sin avhandling har Mari F. Jensen studert prosessene i havet som kan lede til en rask og stor tilbaketrekning av sjøis i Arktis. Ved hjelp av teoretiske modeller har hun undersøkt hvor følsom sjøisen er overfor endringer i temperatur og ferskvannstilførsel til havet. Rekonstruksjoner av havtemperatur fra marine sedimentkjerner er brukt sammen med klimamodeller for å bedre forstå den underliggende dynamikken til de hurtige klimasvingningene under den siste istid.

Resultatene viser at store og hurtige endringer i sjøis kan forekomme selv med små og gradvise endringer i havtemperatur og ferskvannstilførsel til havoverflaten. Hvor store endringene i temperatur og sjøis blir, avhenger av tilstanden til klimaet i Arktis; sjøisen er mer stabil gitt kalde havtemperaturer og tykk sjøis. Også ved større mengder ferskvannstilførsel til havoverflaten trengs større endringer i havet for å forårsake store endringer i sjøis.

Resultatene fra avhandlingen er også relevante for å bedre forstå de store forandringene vi ser i dagens sjøisdekke i Arktis. De observerte endringene i temperaturen til Atlanterhavsvannet som strømmer inn i Arktis via Golfstrømmen, kan være viktigere for stabiliteten til sjøisen enn tidligere trodd: Relativt små endringer i temperaturen på Atlanterhavsvannet kan føre til dramatiske endringer i sjøisdekket i Arktis.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personalia:

Mari Fjalstad Jensen (f. 1988) er født og oppvokst i Sandnes. Hun har en mastergrad i meteorologi og oseanografi fra Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, med spesialisering i fysisk oseanografi. I perioden 2013-2017 har hun vært ansatt som stipendiat ved Universitet i Bergen, Institutt for geovitenskap, og tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning. Hovedveileder har vært professor Kerim H. Nisancioglu, og medveileder har vært professor Johan Nilsson.

 

Tid og sted for disputasen 

Tid: Fredag 1. desember 2017, kl. 10.15
Sted: BCCR Undervisningsrom 4020, Jahnebakken 5
 
 
Avhandlingens tittel:
 
”Abrupt changes in sea ice and dynamics of Dansgaard-Oeschger events”
 
Opponent:
Professor Joseph LaCasce
Seksjon for meteorologi og oseanografi
Institutt for geofag
Universitetet i Oslo
 
Opponent:
Førsteamanuensis Anna von der Heydt
Institute for Marine and Atmospheric Research
Department of Physics and Astronomy
Universiteit Utrecht, Nederland
 
Øvrig medlem i komiteen:
Professor Ulysses Ninnemann
Institutt for geovitenskap,
Universitetet i Bergen
 
Leder av disputasen:
Professor Joachim Jacobs,
Institutt for geovitenskap,
Universitetet i Bergen
 
 
 
Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!