Understanding climate
for the benefit of society

Mari Fjalstad Jensen med iskjerner henta opp fra den 2700 meter tykke iskappen på Grønland, sommeren 2016. Foto: Emilie Capron

Små endringer i havet, store endringer i sjøis og klima

Mari Fjalstad Jensen disputerer 01.12.17 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Abrupt changes in sea ice and dynamics of Dansgaard-Oeschger events»

Body

Fra iskjerner og andre klimaarkiv vet vi at klimaet i Arktis har gjennomgått flere dramatiske og hurtige klimasvingninger opp gjennom historien. Disse klimasvingningene var fremtredende under den siste istid og ga utslag i temperaturendringer på 10-15 grader over Grønland og Nord-Atlanteren i løpet av ca. 10 år.

Vi forstår ikke hele fysikken bak disse raske temperaturendringene, men variasjoner i sjøisdekket i Arktis antas å ha spilt en viktig rolle.

I sin avhandling har Mari F. Jensen studert prosessene i havet som kan lede til en rask og stor tilbaketrekning av sjøis i Arktis. Ved hjelp av teoretiske modeller har hun undersøkt hvor følsom sjøisen er overfor endringer i temperatur og ferskvannstilførsel til havet. Rekonstruksjoner av havtemperatur fra marine sedimentkjerner er brukt sammen med klimamodeller for å bedre forstå den underliggende dynamikken til de hurtige klimasvingningene under den siste istid.

Resultatene viser at store og hurtige endringer i sjøis kan forekomme selv med små og gradvise endringer i havtemperatur og ferskvannstilførsel til havoverflaten. Hvor store endringene i temperatur og sjøis blir, avhenger av tilstanden til klimaet i Arktis; sjøisen er mer stabil gitt kalde havtemperaturer og tykk sjøis. Også ved større mengder ferskvannstilførsel til havoverflaten trengs større endringer i havet for å forårsake store endringer i sjøis.

Resultatene fra avhandlingen er også relevante for å bedre forstå de store forandringene vi ser i dagens sjøisdekke i Arktis. De observerte endringene i temperaturen til Atlanterhavsvannet som strømmer inn i Arktis via Golfstrømmen, kan være viktigere for stabiliteten til sjøisen enn tidligere trodd: Relativt små endringer i temperaturen på Atlanterhavsvannet kan føre til dramatiske endringer i sjøisdekket i Arktis.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personalia:

Mari Fjalstad Jensen (f. 1988) er født og oppvokst i Sandnes. Hun har en mastergrad i meteorologi og oseanografi fra Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, med spesialisering i fysisk oseanografi. I perioden 2013-2017 har hun vært ansatt som stipendiat ved Universitet i Bergen, Institutt for geovitenskap, og tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning. Hovedveileder har vært professor Kerim H. Nisancioglu, og medveileder har vært professor Johan Nilsson.

 

Tid og sted for disputasen 

Tid: Fredag 1. desember 2017, kl. 10.15
Sted: BCCR Undervisningsrom 4020, Jahnebakken 5
 
 
Avhandlingens tittel:
 
”Abrupt changes in sea ice and dynamics of Dansgaard-Oeschger events”
 
Opponent:
Professor Joseph LaCasce
Seksjon for meteorologi og oseanografi
Institutt for geofag
Universitetet i Oslo
 
Opponent:
Førsteamanuensis Anna von der Heydt
Institute for Marine and Atmospheric Research
Department of Physics and Astronomy
Universiteit Utrecht, Nederland
 
Øvrig medlem i komiteen:
Professor Ulysses Ninnemann
Institutt for geovitenskap,
Universitetet i Bergen
 
Leder av disputasen:
Professor Joachim Jacobs,
Institutt for geovitenskap,
Universitetet i Bergen
 
 
 
Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!