Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Publikasjoner 2017

Her er en oversikt over publikasjoner, rapporter, bøker og kapitler skrevet av Bjerknesforskere i 2017

For komplett liste, se den engelske listen