Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Sesongvarsler for nedbør vil være nyttig for landbruket i Etiopia og andre deler av tropene. Slike varsler forutsetter at man forstår hvordan forholdene i Stillehavet påvirker været langt unna. Foto: Ellen Viste

Ny doktorgrad: Walkersirkulasjonen – et grunnlag for tropiske prediksjoner

Stephanie Gleixner disputerer 25.08.17 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Impacts of the Walker-Circulation on inter-annual Ethiopian rainfall variability and future changes in tropical cyclones”.

Body

I avhandlingen sin knytter Gleixner forutsigbarheten av etiopisk nedbør i sommersesongen, og en fremtidig reduksjon i tropiske sykloner til endringer i walkersirkulasjonen. Walkersirkulasjonen er et atmosfærisk sirkulasjonsmønster som dannes av forskjeller i overflatetemperatur fra øst til vest, og som strekker seg over tropene. Det mest kjente eksemplet på endringer i walkersirkulasjonen er El Niño-fenomenet, som er relatert til en svekkelse av walkersirkulasjonen over det tropiske Stillehavet. Endringer i walkersirkulasjonen har sterk påvirkning på tropiske områder, hvor økonomisk ustabile land er spesielt utsatt for naturkatastrofer og klimaendringer.

Observasjoner viser at sommeren i Etiopia er tørrere når det er uvanlig varmt i Stillehavet. Ved hjelp av klimamodeller har Gleixner studert denne sammenhengen, og funnet at denne type endringer i walkersirkulasjonen om sommeren danner ugunstige forhold for nedbør i Etiopia. Siden klimamodeller kan forutsi temperaturen i Stillehavet flere måneder i forveien, kan sammenhengen mellom endringer i walkersirkulasjonen og temperaturen danne et grunnlag for å kunne predikere etiopisk nedbør. De fleste modeller forutsier imidlertid etiopisk nedbør dårlig, hovedsakelig fordi de ikke simulerer koblingen mellom etiopisk nedbør og walkersirkulasjonen.

I tillegg analyserte Stephanie modellsimuleringer for klimaendringer med særlig fokus på å finne endringer i tropiske sykloner. Hennes resultater tyder på at en svekkelse av walkersirkulasjonen kan begrense dannelsen av sykloner på den sørlige halvkule i løpet av det 21. århundre.