Gå til hovedinnhold

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Lær om klima i fortid og fremtid

I to nye animasjoner går Bjerknessenteret nye veier for å formidle om klima i fortid og fremtid.

- Tanken bak de to animasjonene er å  formidle forskningskunnskap på en måte som kan engasjere og øke kunnskapen i befolkningen om klima og utfordringer som vi står ovenfor, sier kommunikasjonsleder Jill Johannessen. Hun har vært en pådriver for prosjektet og skrevet manus for de to animasjonene.

Historien om klimaendringer de siste 600 år

Denne animasjonen forteller historien om solens, vulkanenes og menneskenes påvirkning av klima gjennom de siste 600 årene. Vi spør: Hva er det som har styrt klimaendringene i ulike tidsperioder? Og hvorfor er det så stor bekymring rundt klimaendringene de siste hundre årene?

 


- I utviklingen av begge animasjonene har vi lagt vekt på å fortelle en historie og på å visualisere denne, samt vi har utviklet tilleggsstoff i form av spørsmål og svar (FQA), slik at brukerne kan lese mer om relevante elementer i sitt tempo.

 

 

 

 

En reise i fremtidens klima

Her kan du bli med på en reise i fremtidens klima. Animasjonen tar for seg mulig temperaturutvikling og klimatiske konsekvenser som endringer nedbør, sjøisen i Arktis og havforsuring. Vi legger stor vekt på interaktivitet. Bruker kan velge mellom fire klimaparametere og to utslippsscenarier, henholdsvis ”middels til høyt utslipp” og ”kraftig reduksjon av utslipp”. Det siste scenariet krever at vi gjennomfører omfattende tiltak for å redusere utslippene våre.Begge animasjonene er basert på modellresultater hentet fra Bergen Klimamodell, som er utviklet ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Animasjonene er produsert i samarbeid med Snøball AS og med støtte fra Klimaløftet.