Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klimaforum: Ny klima- og energihandlingsplan for Bergen

Onsdag 25. november setter vi søkelyset på forslaget til ny klima- og energihandlingsplan for Bergen.

Klimaforum inviterer til kveldsmøte - høringsmøte - for forslaget om en ny klima- og energihandlingsplan. Hva trengs av tiltak for å redusere klimagassutslipp? Hvilken retning ønsker vi i videre utvikling av klimabyen Bergen?
 

Program

  • Velkommen v/Bergen Næringsråd
  • Nasjonale klimamål og nasjonal klima- og energipolitikk v/Signe Nåmdal, avdelingsdirektør, Avdeling for klima og industri, Statens forurensningstilsyn (SFT, som blir nytt klimadirektorat)
  • Kort introduksjon av arbeidet med Bergen kommunes nye klima- og energihandlingsplan v/klimasjef Eva Britt Isager
  • Transport og arealbruk, ny sykkelstrategi v/plansjef Mette Svanes
  • Energi i bygg v/rådgiver Ane M Lyng
  • Forbruksmønster og avfall v/klimasjef Eva Britt Isager
  • Klimatilpasning v/rådgiver Per Vikse
  • Byråd Lisbeth Iversen innleder til gruppearbeid med innspill til klima- og energihandlingsplanen - gruppene inndeles etter de fire hovedtemaene.  

Matservering skjer parallelt med gruppearbeidet, fra kl 19.30.

Forslaget til ny klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune finner du her

Møteleder:  Klimasjef Eva Britt Isager, Bergen kommune

Tid og sted

Tid:      Onsdag 25. november kl. 1800 – 2100
Sted:    Grand Selskapslokaler, Nedre Ole Bulls Plass

Påmelding innen tirsdag 24. november her

Velkommen til Klimaforum - Møtet er gratis og åpent for alle.

Klimaforum er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, Bjerknessenteret for klimaforskning og Bergen kommune. I tillegg samarbeider vi med forskjellige aktører på enkeltmøter.

Les mer om klimaforum her .