Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Hvor bor isbjørnen?

Hvor bor isbjørnen? Spør forskeren. Der hvor isen flyter på vannet, svarer en. Hvor er det da? I Arktis. Riktig. Isen smelter, sier en annen. Hvor bor pingvinen da?

Av: Jill Johannessen (tekst og bilder)

Tjueåtte ivrige elever er i gang med skoleprosjektet ”Hvorfor stiger havet”, hvor de sammen med forsker Lars H. Smedsrud fra Bjerknessenteret skal finne ut hva som skjer når isen smelter på polene.

- I disse to akvariene her skal vi bygge to modeller. Den ene skal være Arktis og her skal isen ligge og flyte på vannet, forteller Smedsrud og holder fram en liten isbjørn som skal forestille Nordpolen. I det andre akvariet skal vi bygge Antarktis, som er kjennetegnet av at mesteparten av isen ligger på land, sier forskeren.


Elevene får selv være med å lage saltvann som de fyller opp akvariene med, plasserer forsiktig to mursteiner som skal være fjellet i Antarktis, fyller opp med is, og på toppen plasseres en pingvin.


- Nå blir det spennende å finne ut hva som skjer når isen smelter i Arktis og Antarktis. Tror dere at den smelter like raskt på begge polene? spør lærer Jorunn.

- Jeg tror isen smeltere raskest på Nordpolen fordi det kommer varme fra både vannet nedenifra og fra luften, sier en oppvakt elev.


Isbjørnen bruker isen og iskanten til å jakte på sel, når sjøisen forsvinner sommerstid blir det vanskeligere for isbjørnen å finne mat.   


Mens politikerne diskuterer hvordan de skal kutte utslippene av CO2, har sjetteklassen ved St. Paul full hyre med å måle temperaturen i vannet og måle om vannet stiger. På tavlen har de laget fine diagrammer og fører møysommelig inn alle målingene, som blir til kurver over temperaturutvikling og stolpediagram som viser økning i vannstanden.


- Nå er det 16 grader, sier en elev og viser forskeren. 


Sjetteklassen har på forhånd sjekket på nettet og lest avisartikler om tema og er godt forberedt.

- Dette er kjempefin trening i å fremsette hypoteser. Elevene har plukket påstander fra nettet, formulert sine egne hypoteser om hva som vil skje med isen i de to akvariene, som representerer Nord- og Sørpolen. Og nå får de testet ut disse hypotesene, sier en entusiastisk lærer.

All isen er smeltet og elevene skal igjen måle vannstanden i karene. Oppslukt av å teste sine teorier var det mange som ble overrasket over at vannet ikke hadde steget i akvariet som representerer Arktis.


- På Sørpolen har det kommet mer vann, mens på Nordpolen steg ikke vannet så mye, konstaterer elevene ved St. Paul skole. 


- Smelting av is som flyter på havet, som havisen i Arktis, bidrar ikke til at havnivået stiger, bekrefter isforsker Smedsrud. Derimot fører smelting av is- og sjødekke på land, samt stigende havtemperaturer til at havet stiger, forklarer han.

I siste delen av eksperimentet varmes vannet opp i akvariet ved hjelp av to håndholdte tekokere for å teste om varmere temperatur i vannet faktisk fører til at vannet utvider seg og dermed stiger. Før skoledagen er over får elevene med seg at vannet har steget med 3 millimeter pga høyere temperatur – det er like mye som verdenshavene stiger på ett år.

- Jeg syntes det er viktig å få fram for elevene at havet ikke stiger selv om sjøisen smelter i Arktis. Det er også viktig å fortelle dem at havet responder sakte på oppvarmingen. Vi er ikke tjent med at barn og unge har en overdreven frykt for klimaendringene og tror at Bergen vil ligge under vann i morgen, fastholder Smedsrud.