Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Formidlingspris til Bjerknesforsker

Professor Helge Drange ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret får Meltzerfondets pris for fremragende forskningsformidling.

Body

Helge Drange var en av fire prisvinnere. Han får Meltzerprisen på grunn av sin sterke innsats som formidler av klimaforskning.

Drange er født i 1965 og oppvokst i Os i Hordaland. Drange er professor i oseanografi ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen og en sentral forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Drange er kjent for sitt særegne engasjement, faglig autoritet og vilje til å formidle fra et bredt og særdeles viktig fagområde, som vil påvirke oss alle.

-  Jeg ser på formidling av kunnskapsstatus om klimautviklingen som spesielt viktig grunnet problemstillingens geografiske omfang, lange tidshorisont, samfunnsgripende natur og store kompleksitet. Det er også en meget stor og aktiv etterspørsel etter slik informasjon. Det er da en særdeles takknemlig oppgave å formidle det kollegaer og jeg selv forsker på, sier Drange.

Formidlingsøyeblikket: Helge Drange (t.v) viser reporter i Schrödingers katt Njord Røv hvor høyt havet vil stå i løpet av de neste 100 år hvis vi forsetter utslippene av klimagasser som i dag. Bildet er fra TV-opptak i Schrödingers katt 2007 (foto: Per Ingvar Rognes, NRK).


Dynamisk forskningsmiljø

Helge Drange har i gjennomsnitt holdt omtrent ett populærvitenskapelig foredrag i uken de to-tre siste årene. Han er også svært aktiv i media, både gjennom intervjuer og debatter, og hans bidrag i mediene i alle kanaler er på flere hundre per år. I 2007 var Drange blant de 10 mest siterte norske akademikere i media.

- Jeg kan bruke såpass mye tid på formidling, fordi jeg er en del av en større aktivitet. Det er helt avgjørende å være på høyden kunnskapsmessig. En forutsetning for dette, i alle fall innen klimaforskningen hvor det kommer nye resultater hele tiden, er et dynamisk forskningsmiljø. Klimaforskningen i Bergen er et slik kunnskapsmiljø, forteller Drange.

Før ansettelsen ved UiB var Drange forskningsleder ved Nansensenteret og den dominerende person bak oppbyggingen av klimamodellering i Bergen til internasjonalt toppnivå. Således har Drange vært en helt sentral initiativtaker og inspirator for å få fram det sterke klimaforskningsmiljøet i Bergen. Han har også vært med på å lede Nansen-Zhu-senteret i Beijing, Kina.

Drange er prosjektleder for Forskningsrådets største klimaprosjekt Norclim , som er koordinert av Bjerknessenteret. Han er også bidragsyter til den siste rapporten fra FNs klimapanel, og er leder for den internasjonale ekspertgruppen for havklimamodellering. Drange er også med i det offentlig oppnevnte klimatilpasningsutvalget som legger fram sin rapport høsten 2010. I forbindelse med dette har han reist rundt til alle kanter av landet for å informere om effekter av klimaendringer.

Når Drange snakker, lytter publikum

Meltzerfondets komitè trakk frem Helge Dranges gode formidlingsevne i sin begrunnelse: ”Når Helge Drange snakker, lytter publikum. Det er fordi folk forstår hva han snakker om.”

Drange hevder at det er grunnleggende at forskerne og forskningen åpner sine dører til samfunnet ellers. Men i stedet for å invitere samfunnet inn til akademia, har han mer tro på at akademia er en aktiv samfunnsaktør der samfunnet - folket, skoleverket, industrien - faktisk er.  

Bildet er fra Forskningsdagene i Bergen der Drange stilte opp i regnbukse med rød tape for å illustrere ulike scenarier for havstigning de neste hundre år da han holdt foredrag på Festplassen. Her intervjues han av NRK (foto: Paul Sigve Amundsen).


I begrunnelsen for prisen heter det: ”Drange er en meget verdig vinner av formidlingsprisen, som en anerkjennelse for hans formidlingsinnsats og som et eksempel på et formidlingsengasjement som kan inspirere andre til også å bidra til forskningsformidling av ypperste klasse.”

Drange som selv uttrykte overraskelse over prisen, sier at medieverden har endret seg i betydelig grad siden han "debuterte" en gang tidlig på 1990-tallet.

 - Det klassiske symbolet på formidling - slik jeg ser det - er et populærvitenskaplig bokverk som blir hentet fram om og om igjen, og hvor innhold og tematikk tåler tidens tann. Den formidlingen jeg gjør er svært forskjelling fra dette. Jeg er nesten som en sirkusartist til sammenligning, sier Drange.

Helge Drange var en av fire som fikk pris under den tradisjonelle Meltzermiddagen, mandag 8. mars. Prisvinnerne får kr. 100.000 hver.

Kontaktinformasjon:

Helge Drange mo. 977 40 589, e-post: helge.drange@gfi.uib.no (Mer info. om Drange  finner du her ).

Les også nyhet På høyden: Meltzerprisen til Drange og Brekke