Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

pollen sampling from the lake flotatjønn, Norway. Vivian Felde Astrup
Flotatjønn mellom Hovden og Vinje i Telemark, er en av innsjøene Vivian Astrup Felde har samlet inn prøver fra. Foto: Vivian Astrup Felde

Biodiversitet over tid

Vivian Astrup Felde teller dagens pollen for å kontrollere pollen fra fortiden.  

Vivian Astrup FeldeVivian Astrup Felde (bildet) disputerer torsdag 26. mars 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Quantifying modern pollen – vegetation – diversity relationships: an assessment of methods
 to reconstruct past terrestrial biodiversity".


 

Pollen er en av de viktigste kilder vi har om hva som har vokst rundt oss gjennom tusenvis av år. Vi kan finne ut mye om biodiversiteten i fortiden ved å telle pollen tatt ut av sedimentprøver fra innsjøer, som for eksempel hvilke planter som vokste rundt innsjøene, sammensetningen av arter og vegetasjonstyper, indikasjoner på om det var artsrikt, samt endringer over tid.


Problemet er at forholdet mellom pollen i sedimentprøvene og planter i vegetasjonen som vokser rundt innsjøene ikke er en til en. Planter produserer ulike mengder pollen, og har ulike spredningsmekanismer. Pollen som er spredd med vind er godt representert i disse prøvene, mens pollen som er spredd med dyr eller insekt ofte er underrepresentert eller ikke tilstede i det hele tatt. Samtidig er ikke pollen alltid identifisert til artsnivå, men oftest til slekt eller familie, og antall pollentyper øker også med størrelsen på pollenprøven. Disse faktorene påvirker estimatene av biodiversitet over tid.

 

Vi har sammenlignet dagens forhold mellom pollen og planter i vegetasjonen for å finne ut hvor godt reflektert antall plantearter er i pollendataene. Vi har brukt forskjellige numeriske metoder for å summere og sammenligne disse dataene.

Generelt viser resultatene at pollen sammensetningen reflekterer vegetasjonen ganske bra, men når det gjelder biodiversitet (dvs. sammenligne antall plantearter og pollentyper og mengden av disse) er dette mer kompleks, og korreksjoner av pollendata har blitt gjort for å få et mer nøyaktig estimat. Resultatene indikerer at man bør korrigere pollen for å få et mer riktig estimat når man vil undersøke biodiversiteten over tid.


Personalia:

Vivian Astrup Felde (f.1983) er fødd i Førde og oppvokst i Jølster. Hun fullførte en mastergrad i biodiversitet, evolusjon og økologi ved Universitetet i Bergen i 2010. I 2011 startet hun doktorgradsarbeidet ved Uni Research Klima og Universitetet i Bergen. Veiledere har vært Anne E. Bjune, John Birks og John-Arvid Grytnes. Prosjektet har vært finansiert av NFR gjennom programmet MILJØ 2015.