Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Global temperature 2014, Data NASA/GISS. Illustration: prof. Helge Drange, UiB/ Bjerknes Centre
Global temperatur 2014, data fra NASA/ GISS. Illustrasjon: Helge Drange

Se utviklingen av den globale temperaturen

Her er jordens temperaturutvikling fra 1880 til 2014.
 

Body

Året 2014 ble globalt det varmeste året som noen gang er målt siden målingene startet på slutten av 1800-tallet, ifølge tall fra NASA og NOAA.

Både gjennomsnittstemperaturen over land og overflatetemperaturen i verdenshavene var blant de høyeste siden målingene startet i 1880, og i sum troner 2014 som det varmeste året. Oppvarmingen siden 1880 er på rundt 0.8 grader, men med store regionale forskjeller.

Global temperature 1880 - 2014 from The Bjerknes Centre on Vimeo.

Animasjonen er laget av Helge Drange, professor ved UiB og Bjerknessenteret.

Den viser den globale temperaturutviklingen, basert på data fra NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS). Her vises treårig midlet overflatetemperatur relativ til perioden 1951-1980. Det betyr at man regner temperaturgjennomsnittet av tre år og sammenligner dette med gjennomsnittstemperatur for trettiårsperioden 1951-1980. Denne perioden er den NASA/GISS bruker som standard middelperiode.

De blå og røde fargene indikerer variasjonen i forhold til den nevnte trettiårsperiode. Endeårene 1880 og 2014 er ikke midlet.


 

Klimaperspektivet

Fra et klimaperspektiv er det mer relevant å se på temperaturutviklingen over tid enn et enkeltstående år som 2014.

Figuren under viser endring av global temperatur siden 1880 for to ulike analyser av overflatetemperatur (fra NASA og Hadley-senteret i blå farge) og fra 3-5 km opp i atmosfæren målt med satellitt (fra UAH og RSS i rød farge). 

I tillegg viser søylene tiårsmidlet temperaturutvikling basert på de to analysene av overflatetemperatur. I denne figuren er middelperioden 1961-1990.

Temperature annual mean 1880-2014. Illustration by Helge Drange

- Det viser deg at satelittmålingene av temperaturen i atmosfæren blir mer påvirket av El Niño/La Niña-hendinger i Stillehavet enn bakketemperaturen, blant annet på grunn av stigende luft i tropene. Dermed blir år-til-år variasjonene målt med satellitt en del større enn tilsvarende variasjoner ved bakken, sier Helge Drange.