Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Dette er forsidebildet til FNs klimapanels første delrapport. Bildet er av Folgefonna høsten 2006, et år med omfattende smelting over hele breen.

FNs klimapanel

FNs klimapanel (IPCC) samler og oppsummerer verdens kunnskap om klima. Rapportene legger et et faglig grunnlag for klimapolitikken.

Body

FNs klimapanel er det norske navnet på IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change

I 1988 ble panelet opprettet for å kunne gi politikere råd om hva som skjer rundt klimaendringer på kloden. Siden har forskerne i panelet gitt ut fem hovedrapporter, med fem til seks års mellomrom. 

Forskerne som er med i klimapanelet, gjør jobben med å oppsummere og gå gjennom all forskning over hele verden for å lage et samlet bilde over klimavitenskapen. Det viktigste kriteriet for at forskningen skal bli vurdert, er at den er fagfellevurdert i et godkjent tidsskrift.

Å lage en slik rapport er et omfattende arbeid, og det er mange forskere involvert. Forfatterne møtes i flere dager lange møter der de diskuterer hva som bør være med og ikke. Forskerne og hovedrapporten er delt opp i ulike deler. Den første delen handler om det naturvitenskaplige grunnlaget - som blir kalt arbeidsgruppe 1.

Det er dette feltet vi på Bjerknessenteret jobber med, derfor er det også her våre forskere deltar. 

Rapporten har med forskere fra hele verden, i Norge er det Miljødirektoratet som samler den norske nominasjonen av forskere og koordinerer den norske innsatsen.

 

Et omstridt sammendrag

Til hver delrapport finnes et eget sammendrag for beslutningstakere. Når dette sammendraget blir laget, er dette laget sammen med representanter fra alle deltakende land i FN. Hver eneste linje gjennomgås, og til slutt skal alle være enige om det som står der.

Dette er noe som har fått mange til å kalle Klimapanelets rapporter for politiske. Men hovedforfatterne, forskerne som har skrevet den har vetorett når sammendraget skrives. Er det noe som foreslås som går på tvers av den vitenskaplige enigheten, får det ikke være med. 

Grunnen til at landene sammen skal skrive et sammendrag er viktig. Det er nettpp for å unngå diskusjoner om selve klimagrunnlaget, når verdens land møtes på de årlige klimatoppmøtene. Her danner rapportene fra FNs klimapanel danner grunnlaget for hva som verdens land sammen kan gjøre i møte med klimaendringene.

 

Den femte hovedrapporten 2013 - 2014

I den siste hovedrapporten som kom i 2013 og 2014 var flere forskere fra Bjerknessenteret med og bidrog. Tre forskere fra Bjerknessenteret, Eystein Jansen, Peter Thorne og Christoph Heinze, var hovedforfattere og redaktører for delrapport 1 - Det naturvitenskapelige grunnlaget. Denne rapporten viser tydelig at verden har blitt varmere, og bevisene for dette finnes fra høyt oppe i atmosfæren til langt ned i havdypet. 

I tillegg har Bjerknessenteret bidratt med globale klimamodelleringssimuleringer, og forfatterne fra Bjerknessentret har gitt innspill til temaer om fortidsklima, observasjoner og karbonsyklus. Andre medforfattere til rapporten er Trond Dokken (Uni Research), Jerry Tjiputra (Uni Research) og Camille Li (UiB). 

 

Den femte hovedrapporten (ofte referert til som AR5 - the fifth Assessment Report) består av fire rapporter:

WG1 - Det naturvitenskaplige grunnlaget / The Physical Science Basis

FAQ - Hvordan klimaet endrer seg - om vær, havstrømmer, sjøis, og isbreer.

WG2 - Konsekvensene / Impacts, Adaptation and Vulnerability 

FAQ - Omhandler virkninger, tilpasning og sårbarhet.

WG3 - Tiltak og virkemilder / Mitigation of Climate Change

FAQ - Hva vi må gjøre for å tilpasse oss og begrense klimaendringene. 

SYR - Synteserapporten / Synthesis Report

FAQ - Sammenstiller hovedfunnene fra de tre delrapportene.

 

Les mer om hvordan klimapanelet og rapportene er bygd opp på Miljøstatus sin hjemmeside

Du kan lese er om FNs klimapanel her.

Lenker til hovedrapporten fra 2013/2014 finner du her