Gå til hovedinnhold

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Dette er forsidebildet til FNs klimapanels første delrapport. Bildet er av Folgefonna høsten 2006, ett år med omfattende smelting over hele breen.

FNs klimapanel

FNs klimapanel (IPCC) samler verdens kunnskap om klima. Ved å oppsummere ny forskning legger de et faglig grunnlag for klimapolitikken.

FNs klimapanel er det norske navnet på IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. Panelet ble etablert i 1988 av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP).

Klimapanelet består av forskere fra alle verdens land - og ble opprettet for å kunne gi politikere råd om hva som skjer rundt klimaendringer. Klimapanelet forsker ikke selv, men samler og vurderer ny forskning på klimaendringer. Resultatet er samlet i de store uavhengige hovedrapportene om verdens klima, den nyeste og femte hovedrapporten ble publisert i 2013 og 2014. 

I Norge er det Miljødirektoratet som samler forskerne og koordinerer den norske delegasjonen.

Tre forskere fra Bjerknessenteret, Eystein Jansen, Peter Thorne og Christoph Heinze, har vært hovedforfattere og redaktører for delrapport 1 - Det naturvitenskapelige grunnlaget. Ifølge Thorne er det helt klart at verden har blitt varmere, og bevisene for dette finnes fra høyt oppe i atmosfæren til langt ned i havdypet. 

I tillegg har Bjerknessenteret bidratt med globale klimamodelleringssimuleringer, og forfatterne fra Bjerknessentret har gitt innspill til temaer om fortidsklima, observasjoner og karbonsyklus. Andre medforfattere til rapporten er Trond Dokken (Uni Research), Jerry Tjiputra (Uni Research) og Camille Li (UiB). 


Den femte hovedrapporten 2013 - 2014

Den femte hovedrapporten (ofte referert til som AR5 - the fifth Assessment Report) består av fire rapporter:

WG1 - Det naturvitenskaplige grunnlaget / The Physical Science Basis

FAQ - Hvordan klimaet endrer seg - om vær, havstrømmer, sjøis, og isbreer.

WG2 - Konsekvensene / Impacts, Adaptation and Vulnerability 

FAQ - Omhandler virkninger, tilpasning og sårbarhet.

WG3 - Tiltak og virkemilder / Mitigation of Climate Change

FAQ - Hva vi må gjøre for å tilpasse oss og begrense klimaendringene. 

SYR - Synteserapporten / Synthesis Report

FAQ - Sammenstiller hovedfunnene fra de tre delrapportene.

 

Les mer om hvordan klimapanelet og rapportene er bygd opp på Miljøstatus sin hjemmeside

Du kan lese er om FNs klimapanel her.

Lenker til hovedrapporten fra 2013/2014 finner du her