Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Årsrapporter

Årene som har gått er samlet i årsrapportarkivet vårt  

I fjor hadde vi en ny rekord på ferdige doktorgradsavhandlinger. I alt ti suksessfulle kandidater gikk ut fra våre dører. Les mer om disse, samt oversikt over vår organisasjon, inntekter, stabslister og forskerengasjement i vitenskapsverdenen, i del 1 av vår årsrapport for 2017. 

I årsrapporten del 2 finner du en oversikt over aktiviteter fordelt i våre fire forskningstema Globalt klima, polart klima, karbonsystemet og klimafarer. 

Årsrapportene fra andre år finnes i boksen til høyre.

 

Cover photo of the Annual Report 2017
Årets forsidefoto er av Andres Seidl som operer droner om natten ute på sjøisen i Østersjøen. Feltkampanjen ISOBAR foregikk Hailuoto i Finland i februar 2018, les mer om kampanjen på deres blogg. Foto: Joachim Reuder, professor i meteorologi ved UiB og Bjerknessenteret.