Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Årsrapporter

Årene som har gått er samlet i årsrapportarkivet vårt  

Body

Ved Bjerknessenteret forsker vi på globalt klima, polart klima, klimafarer og karbonets kretsløp.

Les om aktiviteten innenfor hvert område, sammen med tall for organisasjonen her.

Årsrapportene fra tidligere år finnes i boksen til høyre.

Bjerknes årsrapport 2019
Forskarane Danielle Grant, Kristin Steinsland, og Inge Althuizen pregar framsida av årets årsrapport.