Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Årsrapporter

Årene som har gått er samlet i årsrapportarkivet vårt  

Body

Ved Bjerknessenteret forsker vi på globalt klima, polart klima, klimafarer og karbonets kretsløp.

Les om aktiviteten innenfor hvert område, sammen med tall for organisasjonen ved å klikke på bildet under – du blir da sendt til vår digitale årsrapport.

Årsrapportene fra tidligere år finnes i boksen til høyre.

Årsrapport 2020Ved utgangen av 2020 var forskere fra 36 nasjoner samlet hos oss. 

 

kart over internasjonale forskere