Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

skole

1 results

Kikki Kleiven drar i gang skuleturné, i mai og juni sender vi rundt ni unge klimaforskarar til skular i Hordaland.