Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

skog

1 results

Planter, avskoging, skogplanting, jord, myr og permafrost.