Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Siv Kari Lauvset

1 results

Kvart år leverer klimaforskarar karbonbudsjettet frå heile verda. Klimamiljøet i Bergen har gjort ein betydeleg innsats for å skildra CO2-data frå havet.