Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

PARCIM

1 results

Nord-Atlanteren pendler mellom varme og kalde tiår. Et hundreår er for kort til å vise hvorfor. Klimamodeller og gamle skjell skal strekke måleserien tilbake til vikingtiden.