Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

New project

1 results

Forskning på vippepunkt og på forholdet mellom klima og hav er fellesnevnere i tre nye EU-finansierte forskningsprosjekter ved Bjerknessenteret.