Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kjetil Våge

1 results

Kjetil Våge og ROVER leiter etter følgjene av klimaendringar langs isen utanfor Aust-Grønland. Det europeiske forskningsrådet støttar han med det høgthengande stipendet ERC Consolidator Grant.