Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

karbonbudsjettet

1 results

Dei globale utsleppa aukar ikkje like raskt som for ti år sidan, men utsleppa har framleis ei stigande kurve. Karbonopptak i havet og på land har som alltid ei uvisse knytta til seg.