Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

karbonbudsjett

2 results

Koronapandemien har gjort 2020 til et økonomisk kriseår. Det gir også en nedgang i CO2-utslipp på 7 prosent.  Her er årets karbontall.