Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Jenny Sjåstad Hagen

0 results