Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

heat island

1 results

Mens tinende permafrost gjør tundraen blass, blir de arktiske byene grønnere.