Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

havstrømmer

4 results

Visste du at lavtrykk også kan få barn? Forsker ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret, Clemens Spensberger, har skrevet om påskeværet. 

Arktis har opplevd betydelige forandringer på grunn av klimaendringene. Et tydelig tegn på denne endringen er tilbaketrekkingen av sjøisen, med implikasjoner for globale værmønstre, økosystemer og menneskelig aktivitet.