Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Harald Sodemann

1 results