Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Golfstrømmen

4 results

Ja. Men variasjoner i havet utenfor Florida når ikke nødvendigvis Norge. En ny studie stiller spørsmål ved hvor godt havsirkulasjonen i Nord-Atlanteren henger sammen.