Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Concordia

0 results