Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

ClimateNarratives

2 results

Ulike liv, felles erfaring

Ulike liv, felles erfaring Ellen Viste tir, 03/08/2022 - 10:16 Ulike liv, felles erfaring Urbefolkningen på Grønland og Stillehavet lever ulike liv, men har én ting til felles: De merker spesielt virkningene av klimaendringer.

Mens breene og sjøisen ved kysten av Grønland trekker seg tilbake, kommer nytt land frem, og fjordene åpner seg. På lavtliggende øyer i Stillehavet forsvinner landområder mens havet stiger og sender stormbølger og oversvømmelser lengre innover det landet som er igjen.

Å få oversikt over risikoen ved klimaendringer i krever samarbeid på tvers av fag- og landegrenser.

– Det er radikalt tverrfaglig, sier Kerim H. Nisancioglu.

I det nye prosjektet ClimateNarratives vil forskningslederen ved Bjerknessenteret og professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen koble grønlandske isbreer, fisket i fjorden utenfor, varmetransport i Atlanterhavet og stigende hav i Fiji.

Med seg i prosjektet har naturviteren forskere fra samfunnsvitenskapelige fag og fra Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. Med kunstfagenes innfallsvinkel ønsker man å fange historiene til folk som lever midt i klimaendringene.

Eamon O’Kane leder kunstdelen av prosjektet. Han har også tidligere samarbeidet med forskere ved Bjerknessenteret. Målet er å sette opp utstillinger både i Fiji og på Grønland.

Kerim Nisancioglu og Eamon O'Kane
Bjerknessenterets Kerim H. Nisancioglu og Eamon O’Kane, professor ved Kunstakademiet ved Universitetet i Bergen, vil utforske betydningen av klimaendringer gjennom samarbeid med kunstnere på Grønland og Fiji.

Samler klimafortellinger

Er klimafortellinger en del av løsningen på klimautfordringene vi står ovenfor? Under klimafestivalen Varmere Våtere Villere vil Kerim H. Nisancioglu diskutere dette med av sosialantropologene som deltar i ClimateNarratives – Edvard Hviding, professor ved UiB og leder for Bergen Pacific Studies, og Ragnhild Freng Dale, seniorforsker ved Vestlandsforskning.

Bak alle temaene i prosjektet ligger sårbarheten mennesker i urbefolkningssamfunn langs kysten av Grønland og på Fiji og Cookøyene opplever når klimaet endrer seg. Når mennesker bor så nært naturen og havet, skaper klimaendringer problemer, men også muligheter, forutsatt at man har kunnskap om hvordan man kan utnytte dem.

ClimateNarratives samler biologer, oseanografer, sosialantropologer og kunstnere. En sentral forutsetning er en gjensidig kunnskapsutveksling der forskerne skal bygge arbeidet på opplevelsene til lokalbefolkningen på Grønland og på lavtliggende Stillehavsøyer.

– Det viktige er at vi skal lære av dem som allerede lever med klimaendringer, sier Kerim H. Nisancioglu.

I samarbeid med lokalbefolkningen vil en viktig del av arbeidet være å kartlegge risiko og sårbarhet, men også å se på muligheter for tilpasning og innovasjon i begge områdene. Lokale kunstnere vil også bli trukket inn.

Over 140 millionar kroner til Bjerknes-forskarar

Over 140 millionar kroner til Bjerknes-forskarar andreas tor, 06/24/2021 - 09:16 Over 140 millionar kroner til Bjerknes-forskarar Klimakunstutveksling, arktisk is, sykloner, norske fjordar og mykje meir! Til saman 12 prosjekt leia av Bjerknes-forskarar fekk i dag støtte av Norges Forskningsråd.

– Dette er fantastiske nyheiter!, seier direktør for Bjerknessenteret Tore Furevik.

– Dette viser at vi er lengst framme i landet på klima- og polarforsking, som lovar godt for fortsetjinga til Bjerknessenteret. Det er kjekt å sjå at det også er yngre forskarar blant prosjektleiarane.

I tildelinga for Stort, tverrfaglig prosjekt fikk professor Kerim Nisancioglu ved Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret eitt av tre prosjekt. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid over fleire fakultet på Universitetet i Bergen, blant annet med professor Eamon O'Kane ved Fakultet for Kunst, Musikk og Design, men også SV- og HF-fakultetet.

Barn og unge frå Valestrand i Noreg og Sylhet i Bangladesh viser fram klimakunst dei har laga. (Foto: Mathew Stiller-Reeve)
Barn og unge frå Valestrand i Noreg og Sylhet i Bangladesh viser fram klimakunst dei har laga. (Foto: Mathew Stiller-Reeve)

– Det er jo radikalt tverrfaglig! Sentralt i prosjektet er det å utveksle erfaringar gjennom kunst, å forklare, skrive og teikne klimafortellinger med barn og unge på Grønland og i Stillehavet. Vi skal forstå og lære av dei som bur og lever med det i dag, endringane som er der allereie. Vi lærer av dei, det er det som er viktig, seier Nisancioglu.

 • Kerim Nisancioglu, professor ved Institutt for geovitenskap, UiB og Bjerknessenteret, Exchanging local narratives and scientific understanding of climate changes in indigenous communities of Greenland and the southwest Pacific – tildelt 24 453 000 kroner.

Sju prosjekt er tildelt pengar for Forskerprosjekt 

 • Heiko Goelzer, forsker ved NORCE og Bjerknessenteret, GREASE Greenland ice sheet evolution and stability – tildelt 11 220 000 kroner
 • Bjørg Risebrobakken, forsker ved NORCE og Bjerknessenteret, ABRUPT Abrupt Arctic Climate Change – tildelt 12 000 000 kroner
 • Stijn de Schepper, forsker ved NORCE og Bjerknessenteret, ARCHIE – Late Quaternary Antarctic cryosphere interactions – tildelt 12 000 000 kroner
 • Thomas Spengler, professor ved Geofysisk Institutt, UiB og Bjerknessenteret, Bias Attribution Linking Moist Dynamics of Cyclones and Storm Tracks – tildelt 11 998 000 kroner.
 • Shengping He, forsker ved Geofysisk Institutt, UiB og Bjerknessenteret, Climate response to a Bluer Arctic with increased newly-formed winter Sea ICe (BASIC) – tildelt 12 000 000 kroner.
 • Alistair Seddon, førsteamanuensis ved Institutt for biovitenskap, UiB og Bjerknessenteret, Quantitative estimates of past UV-B irradiance from fossil pollen – tildelt 10 315 000 kroner.
 • Einar Örn Ólason, forsker ved Nansensenteret og Bjerknessenteret, Multi-scale Sea Ice Code – tildelt 8 552 000 kroner.

I tillegg fekk fire prosjekt pengar gjennom FRIPRO, Forskingsrådets utdeling for banebrytande forsking:

 • Elin Darelius, førsteamanuensis ved Geofysisk Institutt, UiB og Bjerknessenteret, FJO2RD: The effect of climate change on the deep water renewal frequency of Norwegian fjords – tildelt 12 000 000 kroner.
 • Lise Øvreås, professor ved Institutt for biovitenskap, UiB og Bjerknessenteret, TERRA Thawing permafrost in the High Arctic: Understanding climate, herbivore and belowground feedbacks – tildelt 12 000 000 kroner
 • Hans Christian Steen-Larsen, forsker ved Geofysisk Institutt, UiB og Bjerknessenteret, Isotopic Transfer Rates During Water Phase Changes – tildelt 11 998 000 kroner.
 • Laurent Bertino, forsker ved Nansensenteret og Bjerknessenteret, Thickness of Arctic sea ice Reconstructed by Data assimilation and artificial Intelligence Seamlessly – tildelt 11 547 000 kroner.